LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De levering gebeurt door Bpost.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling. Dit geldt voor goederen die bij Bar Jozef in voorraad zijn op het moment van de bestelling. Indien de goederen niet in voorraad zijn, en bijgevolg bij een externe leverancier besteld moeten worden, verbindt Bar Jozef te leveren binnen de 30 dagen na bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Bar Jozef.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Bar Jozef was geboden.